Sửa chữa Biến tần Parker

Chúng tôi chuyên sửa chữa các loại biến tần Parker như AC10, AC690, AC650,... Ngoài ra chúng tôi nhận sửa chữa cả biến tần của các hãng như Siemens, ABB, Lenze, Yaskawa, Fuji, Toshiba, Emerson, INVT, Micno, Inovance,....,

Sửa chữa bộ điều khiển động cơ một chiều Parker 590P, 591P, 590C, 591C, 514C, 512C,..... Sửa chữa khởi động mềm Siemens, ABB, Schneider, sửa chữa khởi động mềm trung quốc, ........  Sửa chữa bộ điểu khiên Motrona MC700, MC800, FS340, FS641, CT340, CT641